Kuşak Sınavları

Allso Academy Taekwondo Kuşak Sıavları

Allso Academy Taekwondo Kuşak Sıavları Allso Academy Taekwondo Kuşak Sıavları

Kuşak sınavları taekwondonun en önemli bölümlerinden biri olup, dojangta (salonda) periyodik olarak yapılan ve her öğrenciyi bekleyen uygulamalardan biridir. Bu sınavlar öğrencilerin bilgilerini test etmeleri, seviyelerini öğrenmeleri, bir üst seviyeye geçmeleri, pratik ve teorik bilgilerini ilerletmeleri açısından birer fırsattır. Bu testler (Kuşak sınavları) taekwondo öğrenimi açısından çok etkili ve faydalıdır.

Taekwondo okulunun ve salonunun tüm kalitesi bu kemer terfi sınavlarında ortaya çıkar. Çünkü öğrenciler hünerlerini halka açık şekilde yaparlar ki sporcuların becerilerindeki maharet ve ustalık aynı zamanda salonun ve çalıştırıcının yetenek ve kalitesinin bir göstergesi olur. Çünkü sporcuların sınavdaki davranış biçimleri sadece kendilerine salonda verilen pratik öğretilerdir. Sporculardaki saygı, disiplin, pratik beceri, sosyal davranışlardaki gelişme aynı anda Dojangın kalitesini halka göstermesi demektir.

Kemer terfi sınavları sporcuyu daha çok çalışmaya ve en iyi pratik yapmaya yönelten bir uygulamadır. Her kemer terfi sınavının gerekli hareketleri ve teorik bilgileri vardır. Bunlar kolaydan zora doğru aşama aşamadır. Dolayısıyla kolaydan daha zora doğru taekwondo çalışması bir seyir izler.Sınav duygusu ve heyecanı sporcuyu daha çok çalışmaya ve eksersizleri kendi başına yansız kaldığında da yapmaya iter. Çünkü halka açık sınavlar olduğu için aynı zamanda sporcunun kendisini seyrettirmesi söz konusudur. Bir sporcu için en büyük gurur başkaları tarafından seyredilmek ve beğenilmektir. Yeni başlayan sporcular için bu fırsatta genelde kemer terfi sınavlarında ortaya çıkar. Bu nedenle sınavlar sporcu için iyi bir motivasyon ve itici güç olurlar.

Kemer sınavları bir salonda 4 ayda bir yapılabilir.Yani senede 3 kez yapılabilir. Ocak,Mayıs ve Eylül ayları kemer imtihan aylarıdır.İmtihan 15 gün önceden bağlı olunan il müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirilir ve resmiyet kazanır. İl taekwondo temsilcisi gerekirse bir gözlemci göndererek, imtihanı denetler.

Kemer terfi sınavları sporcunun seviyesini ve ona göre çalışma programını tespit eder.Çünkü belli bir seviyeyi yakalayamamış bir sporcuyu bir ilerki aşamaya atlatmak ,sporcu içinde ağır bir yüktür. Yeni bir salona kayıt olduğunuzda ,kemer seviyenizi söylediğinizde,çalıştırıcının sizin için uygulayacağı çalışma programı hemen hemen bellidir. Yani her kemer seviyesinin belli çalışma programı varır.

Tabii ki bu sınavlar bir eğlence tarzında ve halka açık yapılır dedik. Bu esnada asla sporcuya psikolojik bir yük ve stres yüklenmez. Sınav bir gösteri havasında geçer. Sporcular imtihana aynı kemer seviyelerinde 4 ve 5'li guruplar halinde alınırlar. Her kemer seviyesinin imtihanda yapacağı hareketler belli olduğundan sporcular zaten hazırlıklı olarak halkın karşısına çıkarlar. Dolayısıyla da sınav bir şölen ve gösteri havasında geçer. 1-1,5 saati geçmeyeceğinden uzun zamana yayılan bir sıkıcı hava oluşmaz.Zaman çok akıcı ve verimli olarak kullanılır.

Her kemerin sınav metotları ayrı ayrıdır ve önceden hangi teknikleri yapacağı bellidir. Yinede siyah kemerli tecrübeli sporcular sınav esnasında genç ve yeni başlayan sporculara yardımcı olurlar, onlara eşlik ederler ve sınav esnasında birlikte teknik yaparak onları rahatlatırlar.

Kemer sınavına her sporcu hazırlanmış ve kemer seviyesinin bilgilerine çalışmış olarak gelir. Sınava girecek sporcu seyirci ve davetlilerden çok daha önce salonda yerini almış olmalı zamana çok dikkat etmelidir. Daboku (Kıyafeti) son derece temiz ve ütülenmiş olmalı ,o günün faklılığına göre çok alımlı ve gösterişli olmalıdır. Sınav tüm sporcuların salonda belli bir düzen halinde sıralanmaları,dikkat komutu ve selamlama ile başlamış olur.Bu seremoniye sınava girecek ve girmeyecek tüm sporcular katılırlar.

Seremoniden sonra sınava girecek sporcular kendilerine ayrılan özel bölüme geçerek beklerler. İsim çağrılmak suretiyle aşağı kemerlerden yukarıya doğru guruplar halinde çağrılırlar. Bu bekleme genelde salonun bir köşesinde düzgün bir sıra halinde yerde oturmak suretiyle (Bağdaş kurarak) olabilir. Salon müsaitse sporculara ait sandalye oturak ,tribün vs gibi bölümlerde olabilir.Ancak do adabında en uygunu İmtihan sahasının kenarında düzgün sıra halinde bağdaş oturmak en uygun olanıdır.Bu esnada konuşmak, seyircilerle ilgilenmek,sakız çiğnemek,bir şeyle oynamak kesinlikle olmaz.Dikkatlice sınavı takip etmek ve sessiz durmak gerekir. İmtihana girecek sporcu.Anons edildiği anda hemen ayağa kalkar ve orada olduğunu ifade eder. Dobok ve kemerini düzelterek. Hemen imtihan hattında kendine ayrılan yere giderek ,Jüri masasını selamlar ve hazır durumda verilecek komutu bekler.Hazır durumunda kemer ve dobokunu düzeltecekse asla jüri heyetine karşı durmaz hafifçe yan dönerek o pozisyonda düzeltmeleri yapar ,daha sonra jüriye döner.

Sporcunun imtihana hazırlandığının ve başarılı olacağının en önemli işaretini imtihan sahasında yer alışı belirler. Kuvvetli ses ve sert adımları sporcunun iradesini ve hazır olduğunu ortaya kor. Zayıf ses ve güçsüz adımlar sporcunun isteksiz ve hazırlıksız olduğunun işareti olur.

Sınav guruplar halinde yapılır.Gurubun bir uyum içinde hareket etmesi çok önemlidir.Gurubun sınavı yine Jüri heyetinin selamlanması ile son bulur.

Sınav bitene kadar hiç bir sporcu bekleme yerini terk edemez.Tüm gurupların sınavı bitince toplu olarak sınav komitesi selamlanarak sınav sonuçlanmış olur.Sınav sonuçları gerekirse sınavın hemen akabinde açıklanabilir. Sınav sonunda Halka açık gösteri hareketleri yapılır ve gelen ailelerin eğlenmesi sağlanır.Ayrıca gelen misafirlere hizmet etmesi suretiyle çeşitli ikramlar yapılır. Yani sınav sonucu bir çay ve tanışma partisine döner. Sosyal bir organizasyon ve birliktelik sağlanır.

Taekwondo Okullarımız

Allso Academy Taekwondo Kamp Okulları
Kamplarımız
Kamplarımız her sene başında belirlenen tarih aralıklarında, gerek tarihi yapısı gerek doğası ile farklılık yaratan yerlerde yapılmaktadır. Kamp programı dahilinde olan antrenmanlar çok çeşitli olup gün içerisine yayılmakta ve kampçılarımız için zamanın en verimli şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Serbest zamanlarda yapılacak çeşitli oyun ve yarışmalar kampçılarımız için eğlenceli olurken, takım ruhu ve paylaşma bilincinin gelişmesiyle öğretici de olmaktadır. Kamp boyunca, tüm öğrencilerimiz sigortalanmakta böylelikle kamp bitimine kadar güvencemiz altına alınmaktadır.
Yaz Kampı
2019 İzmir-Gümüldür
Önceki Kamplarımız
2018 Antalya-Belek 2017 Antalya-Belek 2016 Antalya-Belek 2015 Çanakkale